Wednesday, July 29, 2009

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ v/s ಶೇನ್ ವಾರ್ನೆ!!


ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್,
ಬರ್ತಿದ್ದ ಬಾಲನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸರ್!
ಹೋಡೀ ಬೇಡವೋ ನನ್ನ ಬಾಲ್ನಾಚ್ಗೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ
ಶೇನ್ ವಾರ್ನೆ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನೊಳಗೆ.

ಹೊಡ್ದ್ದೂ ಹೊಡ್ದ್ದೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ್ನ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಸುಸ್ತು,
ಏಳಲಾಗದೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದ್ರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು!
ಬಿದ್ದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗ್ಬಂತು ಕೋಪ,
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ್ನ ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಅಯ್ಯಯಪ್ಪ!
ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ್ ನೋಡಿ ಬಲು ಖುಷಿ ಆಗಿರಬೇಕು ವಾರ್ನೆಗೆ,
ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಗತಿ,
ಅವನ್ ಹಾಕೋ ಬಾಲ್ಗೆ!

No comments:

Search This Blog